O projekte Slovak Press Watch

Zmena monitorovaných médií: od marca 2004 bude Slovak Press Watch monitorovať aj hlavné večerné spravodajské relácie STV a Markízy, ako som už dávno kde komu sľúbil. Zároveň ale odpadne TREND a Domino fórum, aspoň nie na nejakej pravidelnej báze. Hlavne kvôli času. Pre TREND budem písať mesačné stĺpčeky, ktoré budú zahŕňať všetky relevantné médiá k danej téme. Názov Slovak Press Watch ostane zachovaný. Pripomienky, tipy a kritika blogu sú vítané v online diskusiách či na kontaktnej adrese uvedenej v pravom stĺpci. Ďakujem.
gabriel // 9:05 AM

______________________

Často kladené otázky ohľadom Slovak Press Watch:

Prečo monitorovať len SME, Pravdu, Domino fórum a Trend?

Výber je obmedzený kvôli časovej kapacite. A prečo práve tieto dva denníky a dva týždenníky? Dôvody sú dva. Sú to hlavné mienkotvorné periodiká a zároveň tie najprofesionálnejšie na Slovensku. Vďaka čítanosti sú dôležité aj Nový čas, Národná Obroda či Plus 7 dní, ale kvalita ich novinárskej práce má k tu monitorovaným periodikám ďaleko.

Nie sú kritériá Slovak Press Watch príliš „americké“?

Všetky názory, pochvalné i kritické, sú subjektívnymi vyjadreniami. Snažím sa ich vždy vysvetliť, prečo niečo chválim a prečo niečo kritizujem, čo by malo slúžiť k debate o samotných princípoch a nie o tom, či to tak robia v USA a či Nemecku. Inak ja sám som určite ovplyvnený americkou tlačou, ktorá tvorí veľkú väčšinu môjho čítania (plus britský
The Economist). A vlastne aj moje žurnalistické vzdelanie pochádza hlavne od amerických lektorov. Zdá sa mi však, že vďaka dlhej demokratickej tradícií, rozsahu, kvalite, rôznorodosti a vplyvu na svet je Amerika asi tým najlepším vzorom aj pre našich žurnalistov.

Ak berieme vážne výčitky z korupcie našich politikov od američanov, ak poukazujeme na americkú ekonomiku ako vzor pre slovenskú ekonomiku, prečo teda neklásť americké kritériá na našich novinárov?

Technická stránka: Ako funguje táto webstránka?

Stránky ako Slovak Press Watch fungujú ako tzv. weblog, skrátene „blog,“ čiže webovský denník. Denník preto, lebo stránky sa obnovujú takmer každý deň a záznamy sú zobrazované v opačnom chronologickom poradí, pričom staršie správy sú ukladané v archíve. Typické sú odkazy na iné webstránky. Vo svete existuje už pár miliónov blogov, mnohé sú obdobou osobných denníkov, iné sa venujú skôr určitým odborným témam. Existuje viacero softwarov (Blogger, Radio Userland, Movable Type, LiveJournal), ktoré blogy umožňujú ľahko vytvoriť. Ja používam bezplatnú najjednoduchšiu verziu Bloggera. Zaregistrovanie trvá tak 5 minút, stačí zadať názov blogu, jeho približný formát, vybrať si z ponúkaných typov dizajnu. Hoci znalosť webovského kódu HTML nie je nevyhnutná, často sa zíde pri skrášľovaní stránky.
gabriel // 3:31 AM

______________________

Čo je Slovak Press Watch: Ide o monitoring hlavných mienkotvorných denníkov (SME, Pravda) a týždenníkov (Domino Fórum, Trend) a kritické hodnotenie novinárskej práce.

Projekt je zameraný na podporu profesionality písania novinárskych článkov (najmä ekonomicky zameraných správ), a to hlavne
- odlišovanie faktov a (vlastných) názorov
- overovanie správnosti faktov
- logická stavba článku, konzistentnosť
- dodržiavanie technických pravidiel (článok postavený na viac ako jednom zdroji/názore, titulok korešpondujúci s obsahom správy, uvedenie zdroja údajov v tabuľke, a podobne)

Pri hodnotení vybraných komentárov pôjde o hodnotenie sily a logickosti argumentov či používania správnych čísel a podkladov.

Stránka bude obsahovať aj občasné väčšie tematické články o ekonomických či novinárskych témách - názory vlastné alebo pozvaných hostí, ako aj tipy pre zaujímavé ekonomické články a správy (domáce i zahraničné mimo monitorovaných periodík). Veľmi vítané sú listy čitateľov a ich upozornenia na novinársku neprofesionalitu alebo naopak vysokú profesionalitu či dobrú investigatívnu prácu.

Cieľ projektu: Prispievať k vyššej novinárskej profesionalite a poskytovať žurnalistom chýbajúcu spätnú väzbu – a tým pádom zvýšiť dôveru ľudí v tlač a novinárov vôbec. Ďalším cieľom je podporovať samotných čitateľov, slovenskú verejnosť, ku kritickému, analytickému čítaniu novín a zároveň im poskytnúť alternatívny pohľad na správy.

Autor projektu: Gabriel Šípoš (1974) vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej univerzite (
CEU) v Budapešti (1996-99), a žurnalistiku na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). V rokoch 2000-01 prispieval do periodík The Slovak Spectator, Transitions Online a Media Online. Momentálne pracuje v Stredoeurópskom inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy INEKO v Bratislave ako ekonóm. Svojimi cennými radami prispieva do projektu Laura Kelly, novinárka na voľnej nohe ako aj učiteľka žurnalistiky, momentálne na American University v Blagoevgrade, Bulharsko (AUBG). Vítaní sú všetci záujemcovia o spoluprácu, najmä ohľadom podobného monitoringu elektronických médií.

Financovanie projektu: Slovak Press Watch podporuje INEKO.
gabriel // 8:43 AM

______________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

"I'm with you on the free press. It's the newspapers I can't stand."
Tom Stoppard: Night and Day (1978)Hlavna stranka

Listy citatelov

Komentare

Linky

Kontakt
slovakpresswatch@hotmail.com